by EmrE SERDAR
  23 mayıs 2008 - En çok Ar-GE bölümü talep görüyor
 

En çok AR-GE bölümü talep görüyor

 
 
A.A
 
Yenibiris.com'un araştırmasına göre, üretim-imalat sektöründe bireylerin en çok çalışmak istedikleri iş alanı 'araştırma ve geliştirme' olurken, işveren tarafında ise önümüzdeki bir senede alım yapılacak bölümler açısından 'bayi takip ve geliştirme' ilk sırada yer alıyor.

Bireysel tarafta 3 bin 237 kişi, kurumsal tarafta ise 178 insan kaynakları yöneticisi ile görüşülerek yapılan araştırmada, bireysel katılımcılar toplamda yüzde 72 ile ortalama 0-6 ay arasında iş aradıklarını belirtirken, tercih edilen iş arama yöntemi olarak da yüzde 32 ile internette iş ve insan kaynakları siteleri ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 24 ile gazete, dergi, yazılı basın ve yüzde 19 ile tanıdık vasıtasıyla iş arama seçenekleri izledi.

Kurumsal tarafta ise beyaz yaka çalışanlarını aramada tercih edilen yöntemlerin başında, yüzde 24 ile gazete, dergi, yazılı basın, yüzde 23 ile internette iş ve insan kaynakları siteleri, yüzde 17 ile firmaya yazılı/kapıdan başvuru geldi.

Mavi yaka çalışanlarını aramada gazete, dergi, yazılı basının öne çıktığı görülürken, araştırmaya katılan işverenlerin yüzde 86'sının iş ve insan kaynakları sitelerinde üyelikleri olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 40'ı İstanbul'da yaşıyor ve çalışılmak istenen şehir tercihinde de İstanbul toplamda yüzde 44'lük oran ile ilk sırada geliyor.

ÇALIŞMAK İÇİN HOLDİNG VE BÜYÜK ŞİRKETLER İLK SIRADA

Araştırmaya katılanların yüzde 40'ı üretim-imalat sektöründe çalışıyor ya da çalışmış. Bu oran iş değiştirmeyi düşünen katılımcılarda yüzde 43.
“Üretim-imalat sektöründe çalışmak ister misiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 65'i olumlu yanıt verirken, bu oran ilk işini arayanlarda yüzde 93 oranında.
Sektörde deneyimi olan kişilerde bundan sonraki iş hayatında çalışılmak istenen sektörler içinde üretim-imalat sektörü tercihi yüzde 30'lara düşmekte.
Katılımcılar toplamda yüzde 79 ile özel sektörde çalışmayı tercih ederken, kamu sektörü tercihler içinde yüzde 14 oranında kaldı.


Özel sektör içinde de katılımcılar, yüzde 55 oranında holding veya holding şirketleri/büyük şirketlerde çalışmak istediklerini ifade ediyor. İş değiştirmeyi düşünen katılımcılarda bu oran yüzde 58'e ulaşırken, özel sektörde çalışılmak istenen kurum/şirket ortaklık yapısı olarak ise, yüzde 40 oranında yerli sermayeli şirketler, yüzde 30 oranında yabancı sermayeli şirketler sonucu çıkıyor.

ARAŞTIRMAYA GÖRE İŞ DENEYİMİ EĞİTİMDEN DAHA ÖNEMLİ

Çalışma hayatında 0-2 yıl deneyimli olanların oranı yüzde 26. Bu orana 3-5 yıl deneyimliler de eklendiğinde, 0-5 yıl arasında çalışanların oranı yüzde 48 oluyor. Şu an çalışılan iş yerinde çalışma süresi 12 ay ve daha az olanların oranı %43. Bunu %23 ile 1-2 yıl arası çalışanlar takip ediyor.


Araştırma, üretim-imalat sektöründe işveren için iş deneyiminin eğitimden daha önemli olduğunu ortaya koyuyor. İş başvurusunda bulunan beyaz yakalı adayların öz geçmişlerinde en çok dikkat edilen bölüm yüzde 34 oranla iş deneyimi. Eğitimin oranı yüzde 30 olarak görülüyor.

Mavi yakalı adayların öz geçmişlerinde en çok dikkat edilen bölüm yine yüzde 28 ile iş deneyimi olarak ortaya çıkarken, bunu yüzde 22 ile eğitim takip ediyor.

BİREYLERİN EN ÇOK ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ İŞ ALANI AR-GE...

Araştırmaya göre, üretim-imalat sektöründe bireylerin en çok çalışmak istedikleri iş alanı yüzde 9 ile araştırma ve geliştirme. Bunu yüzde 8 ile ofis işleri izlerken, mali işler-finansman yüzde 7 ile üçüncü sırada.


Çalışılmak istenen iş alanları içinde “diğer” yanıtını verenler yüzde 7. Mühendislik ise yüzde 6'lık bir orana sahip. Kalite-kontrol-güvence, üretim-makine operatörü ve sekreterya-ofis yönetimi ise yüzde 5'lik oranlara sahip. Genel yönetim, üretim planlama, pazarlama ve ürün yönetimi, geliştirmenin oranları yüzde 4, şoför-güvenlik gibi, bakım-servis, onarım, satış ve satış hizmet sonrası destek oranları yüzde 3. Bunları sırasıyla ithalat-ihracat, idari işler, insan kaynakları, satın alma, halkla ilişkiler, bilgi teknolojileri, müşteri ilişkileri-CRM, yiyecek içecek hizmetleri, mağaza-kasa, mağaza-depo takip ediyor.

İŞVEREN TARAFINDA BAYİ TAKİP VE GELİŞTİRME İLK SIRADA...

İşverenler tarafında önümüzdeki 1 senede alım yapılacak bölümler açısından ise bayi takip ve geliştirme yüzde 10 ile ilk sırada yer alırken, araştırma ve geliştirme yüzde 9 ile ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise yüzde 8 ile bakım-servis-onarım geliyor.


İş geliştirme yüzde 7'lik bir orana sahip olurken bunu yüzde 6 oranı ile pazarlama, ürün yönetimi-geliştirme ve satış takip ediyor.

Güvenlik, bilgi teknolojileri, müşteri ilişkileri CRM ve sekreterya-ofis yönetimi ise yüzde 5'lik oranlara sahipler. Yüzde 4'lük oranlarla idari işler, diğer, genel yönetim, halkla ilişkiler, satış hizmet sonrası destek, stratejik planlama, üretim planlama ve mali işler finansman bunları izliyor. Yiyecek içecek hizmetleri, üretim-makine operatörü, insan kaynakları, hukuk, yüzde 3'lük oranlara sahip.

Listenin en sonunda ise merchandising, mağaza-depo, satış-hizmet sontası destek, veri girişi yüzde 2, mağaza-iade, iç kontrol-teftiş, ithalat-ihracat, kalite kontrol-güvence ve mühendislik ise yüzde 1 oranlarla yer alıyor.

ARAŞTIRMAYA KATILAN FİRMALARDA ÇALIŞANLARIN YÜZDE 45'İ 26-35 YAŞ
ARASINDA


Ankete katılanların yüzde 39'u lisans eğitimi alanlardan oluşurken, lisans eğitiminde öne çıkan bölümlerin yüzde 50 oranla mühendislik dalları olduğu görülüyor.

Ankete katılanların yüzde yüzde 24'ü meslek yüksek okulu, yüzde 16'sı meslek lisesi mezunlarından oluşuyor. Bunların eğitim aldığı bölümlerin başında ise yüzde 22 oranı ile makine bölümü geliyor.

İşverenlerin firmalarında yer alan iş gücünün eğitim düzeylerine bakıldığında, yüzde 25 ile lise eğitiminin ilk sırada olduğu gözlemleniyor. Bunu yüzde 22 ile lisans eğitimi, yüzde 21 ile meslek yüksek okulu ve yüzde 18 ile meslek lisesi takip ediyor.

Araştırmaya katılan firmalardaki mevcut iş gücü yapısına bakıldığında, çalışanların yüzde 45'inin 26-35 yaş arasında olduğu, yüzde 41'inin ise 21-25 yaş arasında olduğu görülüyor. Çalışanların ortalama kıdemi yüzde 43 ile 1-3 yıl arası, yüzde 40 ile 4-7 yıl arasında. Mevcut iş gücünün yüzde 67'si erkek. Çalışmaya katılanların yüzde 67'si, firmalardaki iş gücü devir oranının yüzde 5 ve altında olduğunu belirtiyor.

Yenibiriş Genel Müdürü Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, işverenler ile iş arayanların beklentilerinin farklı olduğuna işaret ederek, “İş arayanın beklentileri ve işverenin istihdam yapısını görmek, sektördeki istihdam sorununa çözüm geliştirmek için şart” dedi.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (7 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=